Ζυθοποιία

ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ


Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ζυθοποιεία από την Ολλανδία

More information coming soon

Χρυσοί χορηγοί


Εταιρείες και επιχειρήσεις που πιστεύουν στο όραμα μας και μας υποστηρίζουν

Pyramid City Villas - Corfu Beer Festival
Delta Foods S.A - Corfu Beer Festival
Corfu Sea Farm - Corfu Beer Festival
ΔΗΜΗΤΡΑ markets - Corfu Beer Festival
Corfu Beer Microbrewery - Corfu Beer Festival
Comeco - Corfu Beer Festival
Sky Express - Corfu Beer Festival
Neolea Extra Virgin Olive Oil - Corfu Beer Festival