Ζυθοποιείο Rurale s.r.l., Ντέζιο - Ιταλία

Rurale Brewery s.r.l., Desio - Italy - Corfu Beer Festival 2016

 

Το Ζυθοποιείο Rurale ιδρύθηκε το 2009 από την ιδέα πέντε μπυρόφιλων που ήθελαν να ανακαλύψουν την γεωργική προέλευση της μπύρας σε μια περιοχή με έντονη αγροτική κλίση.

Αυτός είναι ο λόγος που το ζυθοποιείο γεννιέται μέσα σε μια γεωργική πραγματικότητα, ενισχύοντας μια εγκατάσταση που παλιότερα λειτουργούσε σαν αποθήκη για την ετήσια συγκομιδή: Ο σιρός.

Η εγκατάσταση χωρίστηκε σε τρεις ορόφους, από πάνω προς τα κάτω, που διευκόλυνε την διαδικασία παραγωγής.

Δεν είναι αρκετό να λέμε "Ακατέργαστη Μπύρα" για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των συστατικών, στην ανάπτυξη των συνταγών και στον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να γίνεται ένας αυστηρός έλεγχος στους κανόνες υγιεινής και στις συνθήκες αποθήκευσης. Για αυτό στα μέσα του 2012, αρχίσαμε να σχεδιάζουμε την αλλαγή της εγκατάστασης.

Στις αρχές του 2013 αρχίσαμε την παραγωγή στην νέα μας εγκατάσταση, που μετά από περισσότερα από τρία χρόνια εργασίας και εμπειρίας, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την πορεία μας στην παραγωγή μπύρας σε ένα πιο ειδικευμένο χώρο που θα μας επέτρεπε να διαχειριστούμε την αυξανόμενη ζήτηση με περισσότερο έλεγχο.

Σίγουρα λιγότερο ρομαντική από την προηγούμενη, η νέα μας έδρα στο Ντέζιο ( της Μόντσα-Μπριάντσα) είναι πολύ πιο λειτουργική και μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε μια πιο σταθερή ποιότητα των προϊόντων.

Οι μπύρες που κατασκευάζουμε είναι υψηλής ζύμωσης, ακατέργαστες (μη παστεριωμένες), αφιλτράριστες και χωρίς προσθήκη συντηρητικών, ένα πραγματικό φυσικό προϊόν που ενισχύονται οι γεύσεις και τα αρώματα «μη αντιληπτά στις εμπορικές μπύρες».

Όλα αυτά με στόχο τη δημιουργία μιας βιοτεχνίας παραγωγής μπύρας με την ενισχύεται η σχέση μεταξύ εμάς που παράγουμε και εσάς τους λάτρεις καταναλωτές της μπύρας, έτσι ώστε να έχετε περισσότερη ασφάλεια όσο αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών και να μπορείτε να απολαύσετε ένα ζωντανό προϊόν.

Πληροφορίες επικοινωνίας

P.IVA / C.F. IT 02283630180 - REA MB 1888357

comunicazioni@pec.birrificiorurale.it

Sede Legale e Sede Produttiva Via Del Commercio, 2 - 20832 DESIO (MB)

Για περισσότερες πληροφορίες :

info@birrificiorurale.it

Τηλ: 0039 340 2265986 – 0039 345 5693620

 

Il Birrificio Rurale nasce nel 2009 dall'idea di cinque appassionati birrofili che hanno voluto ritrovare le origini agricole della birra in un territorio a forte vocazione rurale.

​Per questa ragione il Birrificio vede la luce ospite di una realtà agricola, valorizzando quella struttura che un tempo immagazzinava il raccolto annuale: il silos.

La struttura è stata suddivisa in tre piani che, dall'alto verso il basso, riflettono la sequenza del processo produttivo.

Non basta però dire "Birra Artigianale" per garantire un prodotto di qualità superiore, bisogna porre estrema cura nella scelta degli ingredienti, nella messa a punto delle ricette e nel pieno controllo del processo di produzione; inoltre è di estrema importanza un severo controllo delle norme igieniche e delle condizioni di conservazione. Per questo a metà del 2012 abbiamo cominciato a progettare lo spostamento.

All'inizio del 2013 abbiamo iniziato la produzione nella nostra nuova sede, dopo più di tre anni di lavoro ed esperienze, abbiamo deciso di proseguire nel nostro percorso spostandoci in un luogo che ci permettesse di gestire la cresciuta richiesta con maggiore controllo.

Sicuramente meno romantica della precedente, la nuova sede di Desio (MB) è molto più funzionale e ci permetterà di potervi offrire un prodotto sempre più costante e di qualità.

Le birre da noi prodotte sono ad alta fermentazione, crude (non pastorizzate), non filtrate e senza aggiunta di alcun conservante, un vero prodotto naturale in cui quei sapori e profumi oggi non percepibili nelle birre commerciali vengono esaltati.

Tutto questo con lo scopo di creare una produzione artigianale in cui si privilegi il rapporto tra noi che produciamo e voi appassionati consumatori, affinché abbiate maggiore sicurezza sulla qualità delle materie prime e possiate godere di un prodotto vivo.

 

Informazioni di contatto

P.IVA / C.F. IT 02283630180 - REA MB 1888357 P.E.C.

comunicazioni@pec.birrificiorurale.it

Sede Legale e Sede Produttiva

Via Del Commercio, 2 - 20832 DESIO (MB)

Per qualsiasi informazione:

info@birrificiorurale.it

Tel: 0039 340 2265986 – 0039 345 5693620

More Info

Categories: 
Brewers
Festival Year: 
2016

Χρυσοί χορηγοί


Εταιρείες και επιχειρήσεις που πιστεύουν στο όραμα μας και μας υποστηρίζουν

Corfu Sea Farm - Corfu Beer Festival
ΔΗΜΗΤΡΑ markets - Corfu Beer Festival
Corfu Beer Microbrewery - Corfu Beer Festival
Corfu Beer Festival - Sponsored by Opticians Arathimos Corfu
V Hotels - Golden Sponsor - Corfu Beer Festival
Nikas - Golden Sponsor Corfu Beer Festival
Καλούδης Α.Ε - Δικτυα Διανομών - Golden Sponsor - Corfu Beer Festival